Chalcedonit

Chalcedonit, dzięki swemu pochodzeniu (szkielety żyjątek osadzone w płytkich morzach w erze jurajskiej) zawiera krzemionkę z bardzo rozwiniętym systemem porów. Jest to krzemionka wysoce reaktywna i ma dużą powierzchnię właściwą, to pozwala na jej wiele zastosowań. Analiza składu chemicznego wskazuje na znaczną zawartość krzemionki oraz pewne ilości tlenków wapnia, magnezu, glinu, żelaza oraz manganu.

Skład chemiczny chalcedonitu %

SiO294,35-99,54
Al2O30,40-3,69
Fe2O30,12-0,49
CaO0,01-0,10
MgO0,01-0,04
K2O0,06-0,42
Na2O0,06-0,42
TiO20,06-0,42

Parametry fizykochemiczne chalcedonitu

ParametrJednostkaWartość
Gęstość właściwakg/m³2600
Gęstość nasypowakg/m³800-1000
Porowatość ziaren%do 30%
Nasiąkliwość%4-10
Wytrzymałość na ściskanieMPa60-120
Ścieralność w bębnie Devela%6-15