Grys filtracyjny

Grys filtracyjny

Chalcedonit jest wydajnym złożem filtracyjnym o niskiej gęstości wynoszącej 0.75-0.95 t/m3, zapewniającym szerokie możliwości zastosowania w projektowaniu filtrów oraz wymianach złóż. Zastosowanie: usuwanie żelaza, manganu i jonu amonowego.

Zalety: bardzo dobre właściwości hydrauliczne oraz wysoka pojemność masowa złoża chalcedonitowego pozwalają na uzyskanie oszczędności poprzez wydłużenie cyklów filtracyjnych oraz zwiększenie wydajności filtrów bez znaczących strat ciśnienia.
Frakcja 0,8- 2,0 mm

Dowiedz się więcej. Zamów.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na naszą stronę dedykowaną grysowi filtracyjnemu.
grys filtracyjny

Forma pakowania

Odbiór LOCO ( Kopalnia Inowłódz )