Konkurs

„Zastosowanie Chalcedonitu w materiałach budowlanych”

 

Organizatorem Konkursu jest firma CRUSiL Sp. z o.o. z siedzibą w Spale 97-215 Inowłódz al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 2, lok. 106 przy współpracy z firmą EFEKT-Katarzyna Walusiak 41-800 Zabrze ul. Chmielna 10/5.

 

Nagrodą – weekend w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale dla dwóch osób połączony ze zwiedzaniem kopalni chalcedonitu w Inowłodzu.

Zasady:

  1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie własnego pomysłu na „Zastosowanie Chalcedonitu w materiałach budowlanych” wraz z uzasadnieniem na adres e-mail: biuro@crusil.pl do dnia 15.01.2018.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.01.2018.
  3. O przyznaniu nagrody decyduje komisja w skład której będzie wchodził przedstawiciel firmy CRUSiL Sp. z o.o. oraz Pani Katarzyna Walusiak.
  4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.crusil.pl
  5. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem http://crusil.pl/do-pobrania/