Rozbudowa centrum badawczo- rozwojowego w zakresie doskonalenia technologii betonu na proszkach reaktywnych

fundusz unijny
Nazwa Beneficjenta:
CRUSIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu:
Rozbudowa centrum badawczo- rozwojowego w zakresie doskonalenia technologii betonu na proszkach reaktywnych
Cel projektu:
Celem projektu jest doposażenie istniejącego Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie Crusil w aparaturę umożliwiającą prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie doskonalenia technologii betonów wysokowartościowych opartych na proszkach reaktywnych.
Planowane efekty:
Realizacja niniejszego projektu umożliwi opracowanie, a następnie przemysłową implementację chalcedonitu, którego skład mineralny w dużej mierze stanowi krzemionka reaktywna,
jako głównego surowca w technologii przygotowania BPR.
Ponadto realizacja projektu umożliwi prowadzenie szerokiego spektrum prac badawczo-rozwojowych, dzięki któremu firma będzie we własnym zakresie budować know-how swoich produktów,
a w konsekwencji zwiększy innowacyjność produktową na rynku, jak również wpłynie na wzrost konkurencyjności gospodarki na arenie międzynarodowej (substytut mikrokrzemionki i mielonego piasku kwarcowego).
Wartość projektu (całkowita):
2 011 050,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:
899 250,00 PLN