Stary grys filtracyjny

Grys filtracyjny
Chalcedonit jest złożem filtracyjny, którego własności fizyko – chemiczne stwarzają możliwość szerokiego zastosowania w technologii uzdatniania wody. Dobrze zostało przebadane wykorzystanie złoża o uzdatnianiu wody podziemnej, jest to potwierdzone licznymi wdrożeniami w skali technicznej w filtrach ciśnieniowych, otwartych, dla wód o różnym stopniu skomplikowania.

Zastosowanie:
– usuwanie jonu amonowego;
– redukcja żelaza;
– redukcja manganu;