Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnego na skalę światową sposobu wytwarzania chemii budowlanej szczególnego zastosowania

fundusz_loga
Nazwa Beneficjenta:
CRUSIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu:
Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnego na skalę światową sposobu wytwarzania chemii budowlanej szczególnego zastosowania.
Cel projektu:
Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa CRUSIL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R oraz uruchomienie na ich podstawie przemysłowej produkcji innowacyjnej gamy aktywnych wypełniaczy matrycy cementowej na bazie chalcedonitu.
Planowane efekty:
Nowa technologia pozwoli na osiągnięcie szeregu namacalnych korzyści w sposobie produkcji.
Jednak najważniejszą korzyścią płynącą z zastosowania innowacyjnej technologii jest możliwość uruchomienia produkcji nowych produktów odznaczających się niepowtarzalnymi parametrami. Planowany do wytwarzania produkt będzie przełomowy z punktu widzenia branży ze względu na parametry i korzyści dla odbiorców finalnych, jak również w dłuższej perspektywie czasu ma szansę na zrewolucjonizowanie branży budowlanej
w zakresie matryc cementowych dla betonu.
Wartość projektu (całkowita):
47 971 230.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:
20 045 470.00 PLN