slider_royal
SYSTEMY TARASOWE
uzdatnianie wody
UZDATNIANIE WODY
chemia budowlana
CHEMIA BUDOWLANA

Jedyna w Europie firma zajmująca się wydobyciem i przetwórstwem chalcedonitu.

Unikalne na skalę kontynentu złoże stanowi inspirację do ciągłego doskonalenia i poszukiwania nowych zastosowań dla aktywnej krzemionki skrytokrystalicznej.
Zdjęcie zakładu.