O chalcedonicie

chalcedonit mikro
chalcedonit

O chalcedonicie

Chalcedonit dzięki swojemu pochodzeniu (szkielety osadzone w płytkich morzach w erze jurajskiej) zawiera krzemionkę z bardzo rozwiniętym systemem porów. Jest to krzemionka wysoce reaktywna, o dużej powierzchni właściwej.

Te cechy fizykochemiczne predysponują chalcedonit do licznych zastosowań w wielu sektorach i branżach. Analiza składu chemicznego wskazuje na znaczną zawartość krzemionki oraz pewne ilości tlenków wapnia, magnezu, glinu, żelaza oraz manganu.

Grys chalcedonitowy

2-10 mm

Grys chalcedonitowy

10-30 mm

Skład chemiczny chalcedonitu:

SiO2 94,35-99,54%
Al2O3 0,40-3,69%
Fe2O3 0,12-0,49%
CaO 0,01-0,10%
MgO 0,01-0,04%
K2O 0,06-0,42%
Na2O 0,06-0,42%
TiO2 0,06-0,42%

Parametry fizykochemiczne chalcedonitu:

Parametr Jednostka Wartość
Gęstość właściwa kg/m³ 2600
Gęstość nasypowa kg/m³ 800-1000
Porowatość ziaren % do 30%
Nasiąkliwość % 4-10
Ścieralność w bębnie Devela MPa 60-120
Wytrzymałość na ściskanie % 6-15