AWMC

Aktywny Wypełniacz Matrycy Cementowej (AWMC)

AWMC jest bazą do tworzenia wysokowartościowych mieszanek betonowych. Powstaje w wyniku przemiału wyselekcjonowanego kruszywa chalcedonitowego za pomocą wysokociśnieniowego młyna walcowego. Dzięki unikalnej technologii przerobu kruszywa gwarantujemy powtarzalną krzywą granulometryczną, która zawiera w składzie:

Rodzaje frakcji:

Karta charakterystyki wszystkich frakcji wydawana na żądanie.

AWMC 0-2 mm parametry:

Gęstość nasypowa 1100–1150 kg/m3
Gęstość utrzęsiona 1250–1300 kg/m3
Wilgotność do 7%

Przykładowa receptura na mieszankę SCC:

AWMC 0-2 mm 35%
Mączka chalcedonitowa M10 2%
Cement CEM I 32%
Piasek kwarcowy 30%
Dodatki modyfikujące 1%

Parametry mieszanki SCC:

Gęstość 2100 kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie (po 24 h) 50 MPa
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) 110 MPa
Wytrzymałość na zginanie (po 24 h) 9 MPa
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) 14 MPa