Projekty Unijne

Fundusze europejskie
 • Nazwa Beneficjenta:

Crusil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Tytuł projektu:

„Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego w zakresie doskonalenia technologii betonu na proszkach reaktywnych.”

 • Cel projektu:

Celem projektu jest doposażenie istniejącego centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie Crusil w aparaturę umożliwiającą prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie doskonalenia technologii betonów wysokowartościowych opartych na proszkach reaktywnych.

 • Planowane efekty:

Realizacja niniejszego projektu umożliwi opracowanie, a następnie przemysłową implementację chalcedonitu, którego skład mineralny w dużej mierze stanowi krzemionka reaktywna, jako głównego surowca w technologii przygotowania BPR.

Ponadto realizacja projektu umożliwi prowadzenie szerokiego spektrum prac badawczo-rozwojowych, dzięki któremu firma będzie we własnym zakresie budować know-how swoich produktów, a w konsekwencji zwiększy innowacyjność produktową na rynku, jak również wpłynie na wzrost konkurencyjności gospodarki na arenie międzynarodowej (substytut mikrokrzemionki i mielonego piasku kwarcowego).

 • Wartość projektu (całkowita):

2 011 050,00 PLN

 • Dofinansowanie projektu z UE:

899 250,00 PLN

Fundusze europejskie
 • Nazwa Beneficjenta:

Crusil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Tytuł projektu:

„Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnego na skalę światową sposobu wytwarzania chemii budowlanej szczególnego zastosowania.”

 • Cel projektu:

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa Crusil Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R oraz uruchomienie na ich podstawie przemysłowej produkcji innowacyjnej gamy aktywnych wypełniaczy matrycy cementowej na bazie chalcedonitu.

Planowane efekty: Nowa technologia pozwoli na osiągnięcie szeregu namacalnych korzyści w sposobie produkcji. Jednak najważniejszą korzyścią płynącą z zastosowania innowacyjnej technologii jest możliwość uruchomienia produkcji nowych produktów odznaczających się niepowtarzalnymi parametrami. Planowany do wytwarzania produkt będzie przełomowy z punktu widzenia branży ze względu na parametry i korzyści dla odbiorców finalnych, jak również w dłuższej perspektywie czasu ma szansę na zrewolucjonizowanie branży budowlanej w zakresie matryc cementowych dla betonu.

 • Wartość projektu (całkowita):

48 304 560,00 PLN

 • Dofinansowanie projektu z UE:

20 045 470.00 PLN

Fundusze europejskie
 • Nazwa Beneficjenta:

Crusil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Tytuł projektu:

„Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie materiału filtracyjnego.”

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i nabycie nowych środków trwałych wraz z oprogramowaniem niezbędnych do uruchomienia linii technologicznej oraz rozpoczęcia produkcji nowych innowacyjnych produktów w postaci chalcedonitowego złoża katalitycznego FCMM. Nowy produkt dedykowany jest do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia i charakteryzuje się podwyższoną skutecznością usuwania manganu z wód podziemnych do stosowania w przydomowych ciśnieniowych systemach uzdatniania wody. Inwestycja umocni konkurencyjność firmy, umożliwi pozyskanie nowych grup odbiorców, rozszerzy katalog produktów oraz znacznie zwiększy możliwości technologiczne i efektywność ekonomiczną firmy wywierając też pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

 • Planowane efekty:

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji możliwe będzie pierwsze wdrożenie złoża katalitycznego FCMM o uziarnieniu 0,6-1,2mm i ciężarze nasypowym 1000 kg/m3. Będzie to materiał kompozytowy, w którym warstwę aktywną stanowi birnessit, a nośnikiem jest kruszywo chalcedonitowe, dzięki czemu możliwe będzie oczyszczanie wody z żelaza i manganu. W wyniku realizacji projektu nastąpi podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników prac B+R, które doprowadzi do dywersyfikacji jej działalności, a wdrożone rozwiązania przyczynią się do podniesienia potencjału innowacyjnego, jak również poprawy w obszarze realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.

 • Wartość projektu (całkowita):

4 394 236,50 PLN

 • Dofinansowanie projektu z UE:

1 909 902,50 PLN