Uzdatnianie Wody

Parlament Europejski uznał dostęp do wody pitnej za podstawowe prawo człowieka. W Polsce na jednego mieszkańca przypada rocznie 1800 metrów sześciennych słodkiej wody, średnia unijna to 5000 metrów sześciennych.

Jak bardzo istotna dla człowieka jest woda, przekonał się niemalże każdy, kto został jej pozbawiony choćby na kilka godzin, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, jakim procesom jest poddawana woda, zanim dotrze do kranu w gospodarstwie domowym.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz późniejsza jej eksploatacja wymagają wielomilionowych nakładów finansowych. Kluczowym elementem odpowiedzialnym za jakość wody przeznaczonej do spożycia jest rodzaj zastosowanego złoża filtracyjnego, którego koszt stanowi ułamek procenta wartości całej inwestycji.

Wysoka efektywność złoża filtracyjnego jest pochodną właściwości materiału. z jakiego powstaje. Czynniki wpływające na efektywność złóż to: skład chemiczny, porowatość, kształt ziaren. Najlepszym przykładem wysokoefektywnego złoża filtracyjnego jest SKYSIL firmy Crusil sp. z o.o. Złoże SKYSIL powstaje z chalcedonitu, czyli krzemionki pochodzenia organicznego z bardzo rozwiniętym systemem porów. Technologia przerobu chalcedonitu opracowana w firmie Crusil gwarantuje najwyższą jakość złóż filtracyjnych.