Tegal Utmost

Podkład podłogowy TEGAL UTMOST

Mieszanka na bazie cementu służąca do przygotowywania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem.

CECHY PRODUKTU:

TEGAL UTMOST to sucha mieszanka produkowana z białego cementu portlandzkiego, który w połączeniu z aktywnym wypełniaczem chalcedonitowym i dodatkami modyfikującymi pozwala na otrzymanie produktu charakteryzującego się takimi właściwościami, jak:

ZASTOSOWANIE

Produkt dedykowany do wykonywania podkładów podłogowych nienarażonych na ścieranie. Dzięki jego właściwościom możliwe jest wykonywanie podkładów , które po odpowiednim zabezpieczeniu zachowają swoje parametry przez lata.

Możliwe jest wykonanie podkładu o grubości od 10mm do 50mm w zależności od przyjętej konstrukcji podkładu zespolonych z podłożem.

 

PARAMETRY WYMAGANE TEGAL UTMOST
Wytrzymałośc na ściskanie C120
Wytrzymałość na zginanie F15
Wydzielanie substancji korozyjnych CT
Reakcja na ogień (w przypadku ekspozycji) A1fl
PARAMETRY TECHNICZNE: TEGAL UTMOST
Proporcje mieszania Woda/Sucha mieszanka 0,12 - 0,13l/1kg

2,5 - 2,7l/20kg

Maksymalny wymiar kruszywa 4 mm
Min./Max. grubość podkładu Min. 10mm

Max. 50mm

Temperatura przygotowania mieszanki, podłoża oraz otoczenia w trakcie wykonywania od +5°C do +25°C
Czas zużycia 30 minut
Możliwośc wejścia na podkład po 24 godzinach

Karta charakterystyki wydawana na żądanie.