slider_royal
SYSTEMY TARASOWE
slider-piemont
PŁYTY TARASOWE DuoProCeram
kolekcja-ivory
PŁYTY PODJAZDOWE 2Drive

Jedyna w Europie firma zajmująca się wydobyciem i przetwórstwem chalcedonitu.

Unikalne na skalę kontynentu złoże stanowi inspirację do ciągłego doskonalenia i poszukiwania nowych zastosowań dla aktywnej krzemionki skrytokrystalicznej.
Zdjęcie zakładu.