EU projects

 

 • Name of the Beneficiary:

Crusil Sp. z o.o.

 • Project title:

“Development of a R&D centre for improving concrete technology on reactive powders”.

 • Project goal:

The purpose of the project is to retrofit the existing research and development centre at Crusil with apparatus to carry out research and development work in the field of improving the technology of high-value concretes based on reactive powders.

 • Planned effects:

The implementation of this project will enable the development and subsequent industrial implementation of chalcedonite, the mineral composition of which is largely reactive silica, as the main raw material in BPR preparation technology.

In addition, the implementation of the project will enable a wide range of research and development work, thanks to which the company will build up the know-how of its products in-house and, consequently, increase product innovation on the market, as well as increase the competitiveness of the economy on the international arena (substitute for microsilica and ground quartz sand).

 • Project value (total):

2 011 050.00 PLN

 • EU funding for the project:

899 250.00 PLN

ółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Tytuł projektu:

„Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego w zakresie doskonalenia technologii betonu na proszkach reaktywnych.”

 • Cel projektu:

Celem projektu jest doposażenie istniejącego centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie Crusil w aparaturę umożliwiającą prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie doskonalenia technologii betonów wysokowartościowych opartych na proszkach reaktywnych.

 • Planowane efekty:

Realizacja niniejszego projektu umożliwi opracowanie, a następnie przemysłową implementację chalcedonitu, którego skład mineralny w dużej mierze stanowi krzemionka reaktywna, jako głównego surowca w technologii przygotowania BPR.

Ponadto realizacja projektu umożliwi prowadzenie szerokiego spektrum prac badawczo-rozwojowych, dzięki któremu firma będzie we własnym zakresie budować know-how swoich produktów, a w konsekwencji zwiększy innowacyjność produktową na rynku, jak również wpłynie na wzrost konkurencyjności gospodarki na arenie międzynarodowej (substytut mikrokrzemionki i mielonego piasku kwarcowego).

 • Wartość projektu (całkowita):

2 011 050,00 PLN

 • Dofinansowanie projektu z UE:

899 250,00 PLN

 • Nazwa Beneficjenta:

Crusil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Tytuł projektu:

„Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnego na skalę światową sposobu wytwarzania chemii budowlanej szczególnego zastosowania.”

 • Cel projektu:

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa Crusil Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R oraz uruchomienie na ich podstawie przemysłowej produkcji innowacyjnej gamy aktywnych wypełniaczy matrycy cementowej na bazie chalcedonitu.

Planowane efekty: Nowa technologia pozwoli na osiągnięcie szeregu namacalnych korzyści w sposobie produkcji. Jednak najważniejszą korzyścią płynącą z zastosowania innowacyjnej technologii jest możliwość uruchomienia produkcji nowych produktów odznaczających się niepowtarzalnymi parametrami. Planowany do wytwarzania produkt będzie przełomowy z punktu widzenia branży ze względu na parametry i korzyści dla odbiorców finalnych, jak również w dłuższej perspektywie czasu ma szansę na zrewolucjonizowanie branży budowlanej w zakresie matryc cementowych dla betonu.

 • Wartość projektu (całkowita):

48 304 560,00 PLN

 • Dofinansowanie projektu z UE:

20 045 470.00 PLN

 • Nazwa Beneficjenta:

Crusil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Tytuł projektu:

“Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie materiału filtracyjnego.”

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i nabycie nowych środków trwałych wraz z oprogramowaniem niezbędnych do uruchomienia linii technologicznej oraz rozpoczęcia produkcji nowych innowacyjnych produktów w postaci chalcedonitowego złoża katalitycznego FCMM. Nowy produkt dedykowany jest do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia i charakteryzuje się podwyższoną skutecznością usuwania manganu z wód podziemnych do stosowania w przydomowych ciśnieniowych systemach uzdatniania wody. Inwestycja umocni konkurencyjność firmy, umożliwi pozyskanie nowych grup odbiorców, rozszerzy katalog produktów oraz znacznie zwiększy możliwości technologiczne i efektywność ekonomiczną firmy wywierając też pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

 • Planowane efekty:

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji możliwe będzie pierwsze wdrożenie złoża katalitycznego FCMM o uziarnieniu 0,6-1,2mm i ciężarze nasypowym 1000 kg/m3. Będzie to materiał kompozytowy, w którym warstwę aktywną stanowi birnessit, a nośnikiem jest kruszywo chalcedonitowe, dzięki czemu możliwe będzie oczyszczanie wody z żelaza i manganu. W wyniku realizacji projektu nastąpi podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników prac B+R, które doprowadzi do dywersyfikacji jej działalności, a wdrożone rozwiązania przyczynią się do podniesienia potencjału innowacyjnego, jak również poprawy w obszarze realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.

 • Wartość projektu (całkowita):

4 394 236,50 PLN

 • Dofinansowanie projektu z UE:

1 909 902,50 PLN